Rekisteriseloste
Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ
Kansan Uutiset (Y-tunnus: 0775816-4)
Vilhonvuorenkatu 11 C, 7.krs
00500 Helsinki

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Arja Nyman
Puhelin +358 9 7596 0240
Sähköposti arja.nyman@kansanuutiset.fi

REKISTERIN NIMI
Kansan Uutisten Kirjakaupan asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Henkilö on rekisteröitynyt Kansan Uutisten Kirjakaupan (jäljempänä Kirjakauppa) asiakkaaksi tai ostanut sieltä tuotteita.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin käyttötarkoitus on Kirjakaupan asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Kirjakaupan toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Kirjakaupan omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Kirjakauppa saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Kirjakaupan asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta

Kirjakaupalla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun, sähköpostitse kirjamyynti@kansanuutiset.fi tai rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 • Henkilön etu- ja sukunimi
  Sähköpostiosoite
  Postiosoite
  Puhelinnumero
  Tiedot käsitellyistä tilauksista
  Tilausten Postin seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS
Tietoja ei luovuteta Kirjakaupan ulkopuolelle. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.
REKISTERIN SUOJAUS
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Kansan Uutisten sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Kansan Uutisten salasanasuojatulla palvelimella.

Kansan Uutiset Oy | Sähköposti: ku@kansanuutiset.fi | Puhelin (09) 759 601 | Fax (09) 7596 0319