Rekisteriseloste
Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ
Kansan Uutiset (Y-tunnus: 0775816-4)
Vilhonvuorenkatu 11 C, 7.krs
00500 Helsinki

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Pirjo Virtaintorppa
Puhelin +358 9 7596 0254
Sähköposti pirjo.virtaintorppa@kansanuutiset.fi

REKISTERIN NIMI
Kansan Uutisten Verkkokaupan asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Henkilö on rekisteröitynyt Kansan Uutisten Verkkokaupan (jäljempänä Verkkokauppa) asiakkaaksi tai ostanut sieltä tuotteita.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin käyttötarkoitus on Verkkokaupan asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Verkkokaupan toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Verkkokaupan omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Kirjakauppa saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Verkkokaupan asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta

Verkkokaupalla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun, sähköpostitse verkkokauppa@kansanuutiset.fi tai rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 • Henkilön etu- ja sukunimi
  Sähköpostiosoite
  Postiosoite
  Puhelinnumero
  Tiedot käsitellyistä tilauksista
  Tilausten Postin seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS
Tietoja ei luovuteta Verkkokaupan ulkopuolelle. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.
REKISTERIN SUOJAUS
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Kansan Uutisten sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Kansan Uutisten salasanasuojatulla palvelimella.

Kansan Uutiset Oy | Sähköposti: ku@kansanuutiset.fi | Puhelin (09) 759 601 | Fax (09) 7596 0319